Di̇l Öğretimi


İki Zorunlu Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Çince..
İletişim çağı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda, hızla değişen ve gelişen dünyamızın hızına ayak uydurabilmek ve giderek küçülen dünyanın insanlarıyla uluslararası düzeyde iletişim kurabilmek için en az iki yabancı dil şart. Diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden başka en az bir ya da iki yabancı bilmek günümüz şartlarında artık bir ayrıcalık olarak algılanmamakta.

Neden İngilizce?
Günümüzde, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya dili” haline gelişmiştir. Bu nedenle yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Küreselleşen dünyamızda, İngilizce, küresel iletişimin ortak dili haline gelmiştir.

İnci’ de İngilizce..
İnci Koleji en az iki yabancı dili pratik düzeyde öğreten ve dört temel beceriyi esas alan bir dil öğretim politikasını benimser.Öğrencilerine anadili İngilizce olan ‘Native Speaker’ öğretmenlerle haftalık en az iki saat pratik imkanı sunar.Bu imkanları kullanan öğrenciler dil öğreniminde en zor ve en yavaş gelişen beceri olan Speaking’ becerisini geliştirmiş olur. DynEd sınıflarında öğrenciler kendi seviyesini diğer öğrencilerin gelişim süreçlerinden olumsuz etkilenmeden yükseltir. Tamamen kendisine özel ders içeriği ve sınavlarla bireysel gelişimini sınıftan bağımsız olarak yürütür.Öğretmenin sadece bir rehber olduğu ‘Dinamik Eğitim’ sınıflarında öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar ‘Record Manager’tarafından kaydedilir ve dil gelişim süreçleri online takip edilir. Aynı zamanda Cambridge Esol sınavlarıyla tüm öğrencilerinin başarısını ve dil gelişim seviyelerini, bağımsız, objektif ve uluslararası akreditasyona sahip bir kuruluş olan Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan sınavlarla ölçen İnci Koleji velilerine ve öğrencilerine dil öğreniminin nasıl ve ne boyutta gerçekleştiğine dair net ve geçerli bilgiler verir. Böylece İnci Koleji’nin dil öğretim politikalarının verimliliği ve geçerliliği de saygın kuruluşlar tarafından onaylanmış olur.

İkinci Yabancı Dil Olarak Çince..
Çince, İspanyolca,Rusça gibi çok konuşulan diller günümüzde ticaretin ve sanayinin de ortak dilleri olarak sayılabilmekte ve öğrenilmesi gereken önemli diller arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin dünyaya açılabilmeleri için onlara en az iki yabancı dili öğretmeyi ilke olarak benimsiyoruz. Bu dillerden de Çinceyi gelişen ve değişen dünyanın yeni küresel dili olarak algılıyoruz. Bu yüzden de öğrecilerimizin bir milyarın üzerinde nufusuyla ticaretin yeni merkezi olan Çin’i ve Çince’yi anadili Çince olan öğretmenlerle öğretiyoruz. Öğrencilerimiz dünyanın en çok konuşulan dilini modern öğretim teknolojilerinin ayrıcalığıyla öğreniyorlar.

Böylece daha fazla dil yeterliliğine sahip olan öğrencilerimiz hayata bir adım önde başlıyor.